Sökning: "Gunilla Ross-Edholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunilla Ross-Edholm.

  1. 1. Klassen som grupp

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Gunilla Ross Edholm; [2001]
    Nyckelord :Education; gruppbildning; individen; inlärning; klasstorlek; Pedagogik;

    Sammanfattning : Skolklassen som grupp har alltid intresserat mig. I en skolklass går ett antal människor som inte valt själva att få deltaga i just denna sammansättning. LÄS MER