Sökning: "Gunnar Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Gunnar Berg.

 1. 1. Makten över styrningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Oskar Lundgren; Tobias Steen; [2016]
  Nyckelord :Autonomi; Profession; Handlingsutrymme; Handlingsfrihet; Frirum; Närbyråkrat; Status;

  Sammanfattning : Den svenska lärarkåren har under en längre period brottats med problem relaterade till yrkets status. Vad som ger ett yrke status och hur läraryrket kan återfå en hög status i samhället har varit ett återkommande problemområde inom framför allt professionsforskningen. LÄS MER

 2. 2. Extension of EnergyBox for LTE networks

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gunnar Berg; [2016]
  Nyckelord :energybox; lte; mobile; networks; energy consumption;

  Sammanfattning : With the steady increase in the use of mobile technologies, studying the energy consumption of mobile applications becomes more interesting. In this thesis, the energy consumption of such applications connected to Long Term Evolution (LTE) cellular networks is studied. LÄS MER

 3. 3. Skolutveckling i en yrkesutbildning - frirum mellan styrdokument, skola, arbetsgivare, studerande och politisk styrning

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Carolina Rytterkull; [2015]
  Nyckelord :skolutveckling; ledarskap; kvalitet; eftergymnasial yrkesutbildning; Educational development; School improvement; Quality; Vocational education;

  Sammanfattning : A Head of a vocational educational program should set up activity goals for the school organization in order to improve it. The Aim of this Study is to search for needs for improvement in a quality perspective. LÄS MER

 4. 4. Hjälp! Eleven sa svartskalle! : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare bemöter främlingsfientlighet i klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Roni Anter; Carl Nyström; [2013]
  Nyckelord :Didaktik; Främlingsfientlighet; Professionalism; Gymnasielärare; Intervju;

  Sammanfattning : In a multicultural society such as Sweden opposition between different ethnical groups can be hard to avoid. In the educational arena there is legislation and there are guidelines that aim to avert any kind of xenophobia directed at individuals or groups. LÄS MER

 5. 5. Vad begränsar lärarens handlingsutrymme? : En studie byggd på samtalande lärare, analyserad med Gunnar Bergs teori som ram

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Fanny Sundström Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Lärande; handlingsutrymme; Gunnar Berg; tid; makt; deliberativa samtal; skolkultur; frirumsmodellen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER