Sökning: "Gunnar Borg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gunnar Borg.

 1. 1. Att vara ny i ett yrke : En studie om nyblivna prästers yrkesidentiteter

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Borg; [2011]
  Nyckelord :yrkesidentitet; prästidentitet; yrkesidentitetskonstruktion; yrkesblivande; prästblivande; professional identity;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka nyblivna prästers yrkesidentiteter. För att besvara syftet har en intervjustudie med fem nyblivna präster gjort. Intervjuerna har i huvudsak behandlat pastorsadjunkternas upplevelser av att vara nyblivna präster. Teorin som använts behandlar socialisation och yrkessocialisation. LÄS MER

 2. 2. Värdering till verkligt värde av finansiella instrument - Följer företagen IAS 32 p. 92?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennie Andersson; Martin Borg; Josefin Byqvist; [2007]
  Nyckelord :Finansiella instrument; verkligt värde; IAS 39; IAS 32; redovisningsutveckling; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Värdering till verkligt värde av finansiella instrument - Följer företagen IAS 32 p. 92? Ämne/kurs: FEK582, Kandidatuppsats Företagsekonomi, 10p Författare: Jennie Andersson, Martin Borg, Josefin Byqvist Handledare: Gunnar Wahlström Fem nyckelord: Finansiella instrument, verkligt värde, IAS 39, IAS 32, redovisningsutveckling Syfte: Syftet med vår uppsats är att beskriva den problematik som finns vid Large Cap-företagens upplysningslämnande enligt IAS 32 p. LÄS MER