Sökning: "Gunnar Carlsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Gunnar Carlsson.

 1. 1. Ägarlägenheter : - succén som försvann

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Marie-Louise Homayon Nejad; Anna Åberg; [2011]
  Nyckelord :Ägarlägenheter; boendeform; upplåtelseform;

  Sammanfattning : AbstractTitleOwnership apartments - The success that got lostDate of seminar2011-05-27Course/ProgramBachelor thesis/Construction and Real Estate Business ProgrammeAuthorsAnna ÅbergMarie Louise Homayon NejadMentorSven-Ola CarlssonExaminerGunnar WramsbyBackgroundThe 1st of May 2009 the government introduced a new accommodation form called ownership apartments. The government´s intensions were to give the individuals more influence in their housing, to increase the variety of accommodation and thereby create a freedom of choice when selecting their housing. LÄS MER

 2. 2. Penningmängd och huspriser - Finns det något samband?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Gunnar Levin; Viktor Sundling; [2009]
  Nyckelord :Money supply; House prices; Cointegration; M3; Real estate; FASTPI; Quantity Theory of Money; Penningmängd; Huspriser; Kointegration; M3; Fastigheter; FASTPI; Kvantitetsteorin;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Penningmängd och huspriser - Finns det något samband?Ämne: Företagsekonomi, Kandidatuppsats, 15 hpInlämningsdatum: 2009 – 05 – 29Författare: Gunnar Levin, Viktor SundlingHandledare: Sven-Ola CarlssonNyckelord: Penningmängd, Huspriser, Kointegration, M3, Fastigheter, FASTPI, KvantitetsteorinSyfte: Syftet med uppsatsen är att genom statistiska tester beskriva sambandet mellan penningmängdens utveckling och småhusfastigheters prisutveckling. Vi vill även försöka förklara ett eventuellt samband med kvantitetsteorin. LÄS MER

 3. 3. Vadå samarbete/ En studie av studie- och yrkesvägledares och lärares upplevelser av samarbetet dem emellan samt i vilken utsträckning samarbetsmöjligheterna påverkades av en strukturell omorganisation

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Carlsson; Cecilia Eliasson; [2006]
  Nyckelord :samarbete; skolkultur; F9-reformen; skolutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med examensarbetet var att beskriva studie- och yrkesvägledares och lärares upplevelser av samarbetet dem emellan samt i vilken utsträckning samarbetsmöjligheterna påverkades av en strukturell omorganisation. En kort beskrivning ges av utvecklingen av den kommunala grundskolan samt studie- och yrkesvägledar- och läraryrkets förändring. LÄS MER