Sökning: "Gunnar Gunnarsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Gunnar Gunnarsson.

 1. 1. Utbredning av Plasmodiophora brassicae som orsakar klumprotsjuka

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Gunnar Cederberg; [2018]
  Nyckelord :oljeväxter; raps; spridning; kartläggning; provtagning; vilosporer; ArcMap;

  Sammanfattning : Clubroot disease is an increasing problem in the world's oilseed crops production. The aim of this work is to take the first step in doing a survey of the spread of clubroot disease in Sweden, as well as to do a literature study on the biology of the organism that causes clubroot disease and its proliferation in some other countries. LÄS MER

 2. 2. Combating human rights violations and forced labour in Myanmar: the approach of the UN and the ILO

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gunnar Narfi Gunnarsson; [2011]
  Nyckelord :Master in International Human Rights Law and International Labour Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The practice of forcing a person to perform work without his or her consent and the denial of freedom to leave work has been part of human history for centuries. Despite great effort by the international community to combat forced labour, this scourge is still a prevalent practice in both developed and developing countries, with old as well as new forms of coercion being carried out every day. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på avreglering av svensk järnvägspersontrafik

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Erik Gunnarsson; [2006]
  Nyckelord :Deregulation; Railway; Sweden; Competition; Passenger traffic;

  Sammanfattning : This thesis examines the deregulation reform of the Swedish railroad industry, focusing on passenger transport between 1988 and 2005. The purpose of the thesis is to examine the effects from the deregulation reform on prices, market concentration and to determine whether SJ (the state owned incumbent) has been conducting strategic behaviour in order to prevent new entrants to the market. LÄS MER

 4. 4. Approaching Information ValuationFor clinical research information

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :M Steinarsson Jökull; Gunnar Gunnarsson; [2003]
  Nyckelord :Information; value of information; risk management; clinical researchinformation.;

  Sammanfattning : Information resources hold often one of the main hidden assets in organizations and for that reason, if properly managed and reused, can be a real carrier of value. The purpose of this thesis is to discuss and present a logical method for approaching the valuation of information assets considering risk related aspects of not having the right information, in the right format at the right time when an undesirable event occurs. LÄS MER

 5. 5. Outsourcing : en fallstudie av processen runt transitering av personal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gunnar Freyr Gunnarsson; [2000]
  Nyckelord :Outsourcing; överföring av personal; utkontraktering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar överföring av personal från ett företag till ett annat. Vikten av att hantera personalen rätt vid en outsourcingaffär är stor. Därför är det viktigt att ledningen hela tiden håller personalen informerad om vad som kommer att hända i och med outsourcingaffären. LÄS MER