Sökning: "Gunnar Harrius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunnar Harrius.

  1. 1. Imiterad demokrati En kvalitativ innehållsanalys av två kultursidors gestaltning av Ryssland

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Elias Wahlberg; Gunnar Harrius; [2017-10-10]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : AbstractIn January of 2017 Martin Kragh and Sebastian Åsberg published a research article titled“Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedishcase”. One of the main theses of the research article was that the cultural pages of Swedishtabloid Aftonbladet repeatedly uses narratives from Russian government operated news agencySputnik, often accused of being a Russian propaganda outlet. LÄS MER