Sökning: "Gunnar Holm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gunnar Holm.

 1. 1. En resa du inte kan välja bort? : En studie av skolledares upplevelser och erfarenheter av förändringsprocesser

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Gunnar Holm; [2017]
  Nyckelord :experiences; change; journey of change; change processes; principals; headmaster; school development; erfarenheter; förändring; förändringsresor; förändringsprocesser; rektor; skolledare; skolutveckling; upplevelser;

  Sammanfattning : It might be assumed that principals play a critical role in school organizational change processes. Evidence that both decision makers and relevant authorities share this assumption is found in the Swedish Education Act (SFS 2010:800) as well as the objectives and guidelines set down in relevant curricula (Skolverket 2011). LÄS MER

 2. 2. Warrantvärdering : En jämförelse mellan Monte-Carlo och Black-Scholes

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik; Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik; Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

  Författare :Erik Ryhed; Per Thornadsson; Gunnar Holm; [2006]
  Nyckelord :ARCH; GARCH; aktievärdering; volatilitet; t-fördelning; normalfördelning; heterskedasticitet; varians; statistik; finansiering; finansiell ekonomi; E-GARCH; TARCH; ARMA; Monte-Carlo; Black-Scholes; warrant; option; aktie;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med tre GARCH-modeller skatta volatiliteten för fjorton aktier med t- och normalfördelade slumptermer. Dessa volatiliteter implementeras sedan i Black-Scholes modell samt i Monte-Carlo simuleringar och utfallen av dessa två värderingsmetoder jämförs. LÄS MER