Sökning: "Gunnar Jeppsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunnar Jeppsson.

  1. 1. Klimatfrågan -från en kritisk händelse till en politisk modefråga?

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

    Författare :Martin Jeppsson; [2009]
    Nyckelord :Klimatfrågan; modefråga; kritiska händelser;

    Sammanfattning : Few issues have been exposed in media recently as much as the climate change issue. Afterthe documentary film “An Inconvenient Thruth” presented by Al Gore was released in 2006,most of the world saw a lot of attention directed towards global warming. LÄS MER