Sökning: "Gunnar Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Gunnar Johansson.

 1. 1. Matematik som resurs för övriga ämnen i grundskolan : Huruvida matematik kan medföra att elever når bättre generella studieresultat i grundskolan

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Gunnar Johansson; [2018]
  Nyckelord :Mathematics; Learning; Motivation; Study success; Secondary school; Matematik; Lärande; Motivation; Studieframgång; Högstadiet;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to learn and understand how successful learning in mathematics affects students in their studies overall. The research also aims to define how mathematics can be useful as a motivator in other school related subjects. LÄS MER

 2. 2. Hör du vad jag hör? En uppsats om körintonation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Samuel Johansson; [2016-10-14]
  Nyckelord :choir; intonation; choir school; fundamental tone;

  Sammanfattning : In this study I examine choral intonation. In my research I have analyzed if general knowledge in musical theory is helpful for just intonation. I have also analyzed wheatear knowledge of the fundamental tone in a chord is helpful for just intonation.In the study I present my thoughts on a choir school. LÄS MER

 3. 3. Vill ha mer grönt! : att anpassa en bostadsgårds gestaltning mot olika målgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Malm; [2016]
  Nyckelord :gestaltning; bostadsgård; målgrupp;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att studera vad det innebär att anpassa en bostadsgårds gestaltning efter målgrupper. Bostadsgården ifråga ligger i Uppsala och ska anpassas efter tre av JM:s kundmålgrupper: Unga vuxna, Moderna barnfamiljer och Mitt i livet/Seniorer. LÄS MER

 4. 4. Bildhuggaren, soldaten, och modern : Ivar Johnssons ”Arbete och livsbejakelse” (1939)

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Michael Johansson; [2015]
  Nyckelord :Ivar Johnsson; Östergötlands museum; Working-class art; Ivar Johnsson; Östergötlands museum; Arbetarkonst;

  Sammanfattning : Denna uppsats har berört Ivar Johnssons verk ”Arbete och Livsbejakelse” (1939) som finns placerad på fasaden av Östergötlands museum. Uppsatsens syfte är att beskriva verkets tillkomsthistoria samt undersöka dess relation till arbetartematiken och ideologi. LÄS MER

 5. 5. Förväntningar på bildämnet - En analys av bildämnet på formuleringsarenan genom läroplanerna från 1969, 1980, 1994 och 2011

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jennie Johansson; [2014-06-25]
  Nyckelord :Läroplaner; Teckning bild; Formuleringsarenan; Utvecklingslinjer; Lgr 69; Lgr 80; Lgr 94; Lgr 11;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur förväntningarna på bildämnet har sett ut, såsom deframkommer av läroplanerna från 1969, 1980, 1994 och 2011. Syftet är vidare att se vilka likheteroch skillnader det finns mellan dessa och att se hur utvecklingslinjer från tidigare forskning visarsig i dem. LÄS MER