Sökning: "Gunnar Löfstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gunnar Löfstedt.

 1. 1. MOVING FORWARD IN INDIA An Analysis of IKEA’s Indian Distribution Network Development

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gunnar Löfstedt; [2018-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Expatriate-Subsidiary Relationships and Knowledge Transfer in MNCs : A Case Study of a Swedish MNC in Asia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Gunnar Löfstedt; Eero Silfver; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER