Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Television Format – Enjoy the comfort off copyright or is there a new direction for tv-protection? The IP-system from WIPO in regards to the articles in the UNHR

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Marie Larsson; [2010]
    Nyckelord :public international law; immaterialrätt; international law ; criminal law; media; intellectual property; UN; WIPO; television; television format; Expedition Robinson; Survivor; American Idol; Big Brother; Gunnar Karnell; Albert Moran; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Uppsatsen utgår det nya formen av tv skapande. Tv-format. Tv-format är TV-program som blandar verklighet och fiction. Kända program är Robinson, American Idol eller Let’s Dance. LÄS MER