Sökning: "Gunnar Möller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunnar Möller.

  1. 1. Tal med ideologi : En analys av socialdemokratiska företrädares utsagor mellan 1928 och 1939

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten

    Författare :Lina Wickman; [2012]
    Nyckelord :Folkhem; Per Albin Hansson; svensk socialdemokrati; Alva Myrdal; Gunnar Myrdal; ideologi; Gustav Möller;

    Sammanfattning : I min uppsats så har jag valt att studera den ideologi som ledde fram till skapandet av det svenska samhällets särart. Detta ämne har nu för tiden utvecklats till att i huvudsak vara historia, eftersom dess ursprung nu ligger så långt tillbaka i tiden. LÄS MER