Sökning: "Gunnar Staf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunnar Staf.

  1. 1. Man och kvinna i tvåsamhet, Amen : en studie om debatten kring samkönade äktenskap i religiös media

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

    Författare :Isabel Staf; [2014]
    Nyckelord :samkönade äktenskap; offentlig religion; offentlig sfär; argument; debatt;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to present a number of examples of how the debate concerning same-sex marriages in Sweden was conducted in religious media between the year of 2005 and May 1st 2009. I intend to examine if and how these debate articles can be descibes as examples of religion taking part in the public sphere according to José Casanovas theory of deprivitization and public religion (1994) and Jürgen Habermas theory of religion in the public sphere (1964, 1989, 2006, 2008). LÄS MER