Sökning: "Gunnar Sträng"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gunnar Sträng.

 1. 1. Asa-konflikten 1934-35 : Medias fokusering på en lantarbetarstrid för föreningsrätten

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Freddy Jansson; [2009]
  Nyckelord :Strejk; lantarbetare; statare; Asa herrgård; arbetarrörelse; Småland; kollektivavtal; vräkningar; Lantarbetareförbundet; Sträng; Stinnes; arbetskonflikt; föreningsrättsstrid.;

  Sammanfattning : SammanfattningAsa-konflikten utspelades i Småland under åren 1934 och 1935. Den ansågs vara en betydelsefull milstolpe i arbetarrörelsens historia i Kronobergs län men verkar nu vara relativt bortglömd. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföringslagen & varumärkesskyddet, komplettering eller överlappning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Per Lidman; [1999]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Känneteckensrätten är ett dynamiskt rättsområde som är föremål för närmast ständiga förändringar. Starka influenser kommer från omvärlden i form av EG-rättsakter men också historiskt genom jämförelser mot utlandet. LÄS MER