Sökning: "Gunnar Sven"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Gunnar Sven.

 1. 1. Reliabilitetstest av ett nytt instrument för mätning av axelstyrka

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anders Sven Gunnar Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Dynamic shoulder strength; dynamometer; elastic band; physiotherapy; strength test.; Dynamisk axelstyrka; dynamometer; elastiskt band; fysioterapi; styrketest;

  Sammanfattning : Introduktion: Att mäta muskelstyrka är en hörnsten inom fysioterapi/sjukgymnastik. Trots detta saknas idag enkla objektiva kliniska metoder för att mäta dynamisk muskelstyrka hos patienter med axelbesvär. LÄS MER

 2. 2. "Gudz goda werck och skickelse"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Lena Nord; [2020]
  Nyckelord :Marriage; wedding; Church of Sweden; Martin Luther; 16th century; Sweden; church order; äktenskapssyn; vigsel; bröllop; Svenska kyrkan; Laurentius Petri; reformationen; kyrkoordning 1571; kyrkoordning 2019; instiftelse; kristet liv; upplösning; kyrka-stat; äktenskapsbalken; kyrkomötet; kyrkostyrelsen; Sven Kjöllerström; Olof Sundby; John Witte Jr.; Gunnar Edqvist; Mikael Lindfelt; Johanna Gustafsson Lundberg; Emil Färnström; Ivar Nylander; Elisabeth Gerle.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : ABSTRACT The purpose of this essay is to compare the Church of Sweden’s current view on marriage with partly the marriage view of Martin Luther and partly the view held within the church in Sweden after the Reformation. The objects for my analysis is Luther’s Prelude on the Babylonian Captivity of the Church (first published 1520, my edition 1928 in Swedish), Swedish Church Ordinance of 1571 and Church of Sweden’s Church Order of 2019. LÄS MER

 3. 3. "Att vara kyrka är ett hoppets tecken"

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Martin Wallén; [2019]
  Nyckelord :Ecclesiology; churchly identity; multi-culturalism; multi-religiosity; diversity; Church of Sweden; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This MA thesis aim has been to examine what it means to be a church in a multi-cultural and multi-religious environment. The research question posed is: how is a churchly identity being described in contexts characterized by multiculturalism and multi-religiosity? This has been examined by semi-structured interviews with seven ordained ministers and one ordained deacon in four different churches within the Church of Sweden. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av styrkan i dynamisk höftabduktion och utåtrotation hos patienter med höftsmärta.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anders Sven Gunnar Danielsson; [2017]
  Nyckelord :dynamisk styrka; elastiskt band; fysioterapi; styrketest;

  Sammanfattning : Introduktion: Smärta från höften har i studier visat ge nedsatt styrka. Få studier har testat dynamisk styrka i höftens muskulatur med hjälp av elastiska band trots att de är vanliga i rehabiliteringen av patienter. LÄS MER

 5. 5. Bindningar och lösningar : En studie kring tematiken bunden/löst i Lars Ahlins roman Fromma mord

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Janna Söderberg; [2016]
  Nyckelord :Lars Ahlin; Fromma mord; Erik A Nielsen; Gunnar D Hansson; Ties; Liberations; Cooperation; Sacrifice; Prisoners; God and the Devil; Lars Ahlin; Fromma mord; Erik A Nielsen; Gunnar D Hansson; Bindningar; Lösningar; Samarbete; Offer; Fångar; Gud och Djävulen;

  Sammanfattning : Lars Ahlins’ Fromma mord (Pious murder) is an incredibly complex novel. Is it even possible to say what the deepest sense is about? Erik A Nielsen and Gunnar D. Hansson has presented reasonable interpretations in their analysis of Fromma mord. However, they have not necessarily right to all points, hence it is possible to draw other conclusions. LÄS MER