Sökning: "Gurnell"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Gurnell.

  1. 1. Elevinflytande ­ en fråga för alla En studie av gymnasieelever och rektorers syn på elevinflytande

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Carl Gurnell; Sofia Göransson; [2007]
    Nyckelord :Elevinflytande; elever; rektorer; formellt och inf;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka om det fanns skillnader mellan hur elever från olikagymnasieprogram såg på möjligheten till inflytande. Detta jämfördes sedan med hur rektorer såg på eleversmöjligheter till inflytande. LÄS MER