Sökning: "Gustaf Arlid"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gustaf Arlid.

 1. 1. Konsekvenser av komponentavskrivningar inom kommunal redovisning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Arlid; Hanna Tengeborg; [2015]
  Nyckelord :Komponentavskrivningar; internprissättning; institutionell redovisningsteori; offentlig verksamhet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att, med hjälp av en fallstudie av Malmö stad och deras arbete med komponentavskrivningar, undersöka vilka konsekvenser en implementering av komponentansatsen kan leda till. Uppsatsens fokus kommer främst att ligga på att undersöka huruvida internprissättningen för uthyrning av lokaler kan komma att påverkas av RKR:s rekommendation att implementera komponentavskrivningar inom kommunal verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Fotbollsklubbars redovisning - en sann spegling av verkligheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Örneberg; Oscar Svärd; Gustaf Arlid; [2014]
  Nyckelord :Intellektuellt kapital; redovisning i fotbollsklubbar; värdering av spelarkontrakt; rättvisande bild; intressentteorin; Intellectual capital; football accounting; contract valuation; true and fair view; stakeholder theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att diskutera vilka redovisningsmässiga värderingsmetoder som finns och hur de används av svenska elitfotbollsklubbar. Dessutom analyseras vilka förutsättningar dessa har för att ge en rättvisande bild av klubbarnas ekonomiska ställning. LÄS MER