Sökning: "Gustaf Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Gustaf Carlsson.

 1. 1. Från mästare till konsulent. Länsträdgårdsmästarnas 40-åriga historia i Skaraborgs län

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Elvira Eriksson; [2019-04-26]
  Nyckelord :Hushållningssällskapet; länsträdgårdsmästare; county gardener; Victor Strandberg; Erik Hjelm; Vincent Hertzman; A. G. Ahlberg; Gustaf Carlsson;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Etablering av konventionell gräsfröodling i Västra Götaland och på Gotland

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Gustaf Carlsson; Anton Björkqvist; [2018]
  Nyckelord :gräsfrö; Rörsvingel; Ängsgröe; etablering;

  Sammanfattning : Intresset för gräsfröodling har ökat mot bakgrund av växtföljdens betydelse i det långsiktiga och mer hållbara jordbruket. Detta gäller i synnerhet rena växtodlingsgårdar med fokus på spannmålsproduktionen eftersom dessa gårdar ofta inte har tillgång till stallgödsel som kan tillföra större mängd organiskt material till jorden. LÄS MER

 3. 3. Fyra avrättningar och en benådning : Bödelsvärdet och tidningspennan i Sverige 1874 - 1910

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Clas Göran Carlsson; [2017]
  Nyckelord :executioner; guillotine; capital punishment; pardon; public execution; avrättning; bödel; benådning; dödsstraff; offentlig avrättning; intermural avrättning; mord; rättegång; giljotin; bödelsyxa; tidningar;

  Sammanfattning : Abstract Four executions and one pardon The executioner’s sword and the newspaperman’s pen in Sweden 1874 – 1910 This study examines how three murder cases who lead to a death penalty sentence for the five accused persons are covered in selected contemporary Swedish newspapers. Four of the five condemned persons, three men and one woman, were executed. LÄS MER

 4. 4. Klassificeringsmetoder med medicinska tillämpningar : En jämförande studie mellan logistisk regression, elastic net och random forest

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Gustaf Björk; Carlsson Tobias; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag genererar den medicinska forskningen mycket stora mängder data med en skiftande karaktär. Detta har gjort att statistiska klassificeringsmetoder blivit allt mer populära som beslutstöd inom medicinsk forskning och praktik. LÄS MER

 5. 5. Affärsplaneringsprocessen : Hur fungerar den i en anslagsdriven verksamhet?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Mattias Bouvin; Gustaf Carlsson; Markus Ekberg; [2012]
  Nyckelord :Affärsplanering; Jägersro;

  Sammanfattning : Affärsplanering kan ge många fördelar då det får företaget att gå igenom sin verksamhet. Dagens teori angående affärsplanering inriktar sig ofta på företag som verkar i marknadsmässig konkurrens vilket medför att den skulle kunna vara mindre lämpad för företag som befinner sig i andra situationer. LÄS MER