Sökning: "Gustaf Dahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gustaf Dahl.

 1. 1. Skogslagstiftning för en ny tid : avkastning för olika lagstiftningsscenarion i Litauen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Petter Dahl; Gustaf Sparrevik; [2019]
  Nyckelord :Baltikum; nuvärdesmetoden; skogsbruk; skogslagstiftning; skogsvärdering; Balticum; forestry; forest valuation; forest legislation; net present value;

  Sammanfattning : Efter Sovjetunionens upplösning har skogsmark i Baltikum varit intressant för svenska skogsinvesterare att förvärva, ett av dessa baltiska länder är Litauen. Det litauiska skogsbruket har utvecklats med ny skogsteknologi med Skandinavien som förebild men skogslagstiftningen har inte gått samma väg. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse av Eigenface- och Fisherface-metoden tillämpade i en Raspberry Pi 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Dag Dahl; Sterne Gustaf; [2016]
  Nyckelord :Face recognition; Eigenfaces; Fisherfaces; Raspberry Pi 2; Python; OpenCV; OpenCV_contrib; psutil.; Ansiktsigenkänning; Eigenfaces; Fisherfaces; Raspberry Pi 2; Python; OpenCV; OpenCV_contrib; psutil;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att visa möjligheten att använda Raspberry Pi 2 i ett ansiktsigenkänningssystem. Studien redogör för prestandaskillnader mellan Eigenface och Fisherfacemetoden.Studieförfattarna har genomfört en experimentell studie enligt en kvantitativ metod där tester utgör empirin. LÄS MER