Sökning: "Gustaf Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Gustaf Eriksson.

 1. 1. Företagets hållbarhetsredovisning och konsumenters uppfattning : En jämförande analys av hållbarhetsredovisning och konsumenternas uppfattning av några av Sveriges största bolag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Gustaf Berggren; Patrick Eriksson; Filip Lund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att vara eller inte vara, på kontoret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Eriksson; Evelina Åhlén; Julia Sjöström; Martina Alexandra Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :Social relations; social interactions; virtual workplace; dramaturgical perspective; working from home; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Att vara eller inte vara, på kontoret - En kvalitativ studie om hur de sociala interaktionerna försvåras efter en plötslig övergång till en virtuell miljö Seminariedatum: 2020-06-03 Kurs: FEKH49 Författare: Gustaf Eriksson, Martina Ohlsson, Julia Sjöström och Evelina Åhlén Handledare: Nadja Sörgärde Nyckelord: Sociala relationer, sociala interaktioner, virtuell arbetsplats, dramaturgiskt perspektiv, arbeta hemifrån Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de sociala interaktionerna inom ett fysiskt etablerat arbetslag har försvårats i en virtuell miljö och därmed bidra till nuvarande forskning. Teoretiskt perspektiv: Tidigare forskning om sociala relationer och interaktioner, både på en fysiskt samt virtuell arbetsplats, ligger till grund för denna studie. LÄS MER

 3. 3. Nykomlingar tar plats : En studie om börsintroduktioners effekt på konkurrenter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Eriksson; Sebastian Lundberg; [2020]
  Nyckelord :börsintroduktion; avvikelseavkastning; rivaler; emittent; konkurrens; aktier; Stockholm;

  Sammanfattning : Börsintroduktioner innebär nya kapitalstrukturer för det emitterande bolaget, vars konkurrerande ställning i branschen därför förändras. Den stärkta positionen för det emitterande bolaget skapar nya förväntningar om framtida kassaflöden för både emittenten och dess konkurrenter, vilket föranlett avvikande avkastning i konkurrenternas värdepapper. LÄS MER

 4. 4. En undersökning av designens inverkan på trovärdigheten hos en webbapplikation för premiumsneakers

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonathan Snäll; Mattias Largren; Anton Vänman; Gustaf Eriksson; Axel Malmström; Gustav Karlsson; Gustav Hoel; Evren Bostanci; [2020]
  Nyckelord :Trovärdighet; Design; E-handel;

  Sammanfattning : A survey done by konsumenteuropa shows that the number of e-retailers reported as dishonest increased by 248% between 2009 and 2012 [1]. This paper aims to investigate the issue on how a web application for a premium sneaker e-retailer can be designed to be perceived as trustworthy. LÄS MER

 5. 5. Från mästare till konsulent. Länsträdgårdsmästarnas 40-åriga historia i Skaraborgs län

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Elvira Eriksson; [2019-04-26]
  Nyckelord :Hushållningssällskapet; länsträdgårdsmästare; county gardener; Victor Strandberg; Erik Hjelm; Vincent Hertzman; A. G. Ahlberg; Gustaf Carlsson;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER