Sökning: "Gustaf Hallin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gustaf Hallin.

 1. 1. ”Kvinnlig idrottare” eller bara idrottare? : En kvantitativ studie – Stereotyper och könsmönster i svensk sportjournalistik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Gustaf Hallin; [2019]
  Nyckelord :Floorball; floorball players; quantitative content analysis; code-scheme; objectification; gender;

  Sammanfattning : My ambition with this study is to seek clearance in how the media shape male and female floorball players in Sweden. I´ve used a quantitative content analysis for that purpose. One of my main questions was with which attributes female or male players gets ascribed. I studied over 300 articles in Swedish newspapers Aftonbladet and Expressen. LÄS MER

 2. 2. Joint Venture i Kina - en hoppfull problematik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Grauers; Johan Hallin; Katarina Jendholm; Cecilia Karlén; [2004]
  Nyckelord :Joint Venture; Kina; företagsetablering; fungerande samarbete; reglerade marknader; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att identifiera de faktorer som är viktiga för svenska företag att ha i åtanke för att få ett fungerande samarbete, i form av ett joint venture, på den reglerade kinesiska marknaden. Metod: Studien bygger på tre kvalitativa fallstudier gjorda på svenska företag etablerade i Kina. LÄS MER