Sökning: "Gustaf Liljegren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustaf Liljegren.

  1. 1. Användarcentrerad Guide för Hållbart Jordbruk - Utformning av ett gränssnitt för utveckling av kvävegödslingsstrategier

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Josefine Flügge; Gustaf Liljegren; [2020]
    Nyckelord :användbarhet; användarcentrerad; design; UX; UI; beslutsstöd; DSS; medieteknik; lantbruk; agritech; intervju; användartest; prototyp; webbgränssnitt; gränssnitt;

    Sammanfattning : I detta examensarbete beskrivs processen för att designa, implementera och utvärdera ett webbgränssnitt som syftar till att hjälpa lantbrukare att ta fram en skräddarsydd kvävegödslingsstrategi. Målet med examensarbetet var att utforska hur ett sådant verktyg kan bli implementerat och brukas av målgruppen. LÄS MER