Sökning: "Gustaf Lindell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gustaf Lindell.

 1. 1. Mänskliga faktorer i startups. En kvalitativ studie om vad ledare och medarbetare kan göra för att främja motivationen på en startup

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Lindell; Rawaz Salh; [2019-05-07]
  Nyckelord :startups; motivation; medarbetare; ledare; kompetens; samhörighet; självständighet; möjligheten till befordran;

  Sammanfattning : I denna studie identifieras och beskrivs huruvida ledaren kan motivera sina anställda och hurdet upplevs av medarbetaren. Bakgrunden till studien och problemformuleringen baseras påatt startups nio av tio fall går i konkurs och att den kritiska punkten ofta hamnar på deanställda, förutsatt att företaget har anställda. LÄS MER

 2. 2. Sugarcane and agroforestry farming in western Kenya : a comparative study of different farming systems in the Nyando district

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Ida Lindell; Gustaf Magnusson Kroon; [2011]
  Nyckelord :agroforestry; carbon; farming system; Kenya; manure;

  Sammanfattning : In the past 50 years, the demand for food, fuel, timber, fibre and fresh water has increased in East Africa. Because of this, the high growth rate of the population and the economic dependence on agriculture, large areas in Kenya have been deforested. LÄS MER