Sökning: "Gustaf Lindqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustaf Lindqvist.

  1. 1. En Survey av NFC och NFC-Protokoll med Fokus på Säkerhetsaspekterna

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

    Författare :Dimitrios Tsaknakis; Gustaf Lindqvist; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Near Field Communication (NFC) is a short range wireless communication technology that enables data exchange between devices. NFC is used in many different areas, from subway tickets to authentication systems. LÄS MER