Sökning: "Gustaf Lundqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Gustaf Lundqvist.

 1. 1. FÖLJ MIG PÅ INSTAGRAM! - En multimodal analys om personifiering på svenska partiledares Instagramkonton

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Gustaf Lundqvist; Emil Moghaddam; [2022-02-24]
  Nyckelord :Personifiering; kommunikation; politisk kommunikation; sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka på vilka sätt personifiering visar sig i utvalda inlägg på Instagram från de tre stycken svenska partiledare med flest antal följare på Instagram. Teori: Personifiering (professionell, privat, emotionell) Metod: Multimodal analys, kvalitativ textanalys, semiotisk analys Material: Inlägg tagna från Instagram av Ebba Busch (@buschebba), Ulf Kristersson (@kristerssonulf) och Jimmie Åkesson (akesson. LÄS MER

 2. 2. Fyra avrättningar och en benådning : Bödelsvärdet och tidningspennan i Sverige 1874 - 1910

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Clas Göran Carlsson; [2017]
  Nyckelord :executioner; guillotine; capital punishment; pardon; public execution; avrättning; bödel; benådning; dödsstraff; offentlig avrättning; intermural avrättning; mord; rättegång; giljotin; bödelsyxa; tidningar;

  Sammanfattning : Abstract Four executions and one pardon The executioner’s sword and the newspaperman’s pen in Sweden 1874 – 1910 This study examines how three murder cases who lead to a death penalty sentence for the five accused persons are covered in selected contemporary Swedish newspapers. Four of the five condemned persons, three men and one woman, were executed. LÄS MER

 3. 3. Tills media skiljer oss åt : En studie av fyra tidningars rapportering av svenska kungliga bröllop 1932-2010

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Sofia Lundqvist; Marie Ericsson; [2010]
  Nyckelord :Journalistik; Kungliga bröllop; Partipress; Kommersialisering; Nyhetsvärdering; Sensationsjournalistik; Sagomorfologi.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att genom en jämförande studie mellan fyra svenska tidningar ta reda på hur bevakningen av svenska kungliga bröllop har förändrats mellan 1932 och 2010. De bröllop som studien behandlar är de mellan arvprins Gustav Adolf och prinsessan Sibylla, kung Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath, samt kronprinsessan Victoria och Daniel Westling. LÄS MER

 4. 4. En kollektionsframväxt : Produktutveckling inom familjeföretaget KRISS

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Ebrenius; Elizabeth Lundqvist; [2008]
  Nyckelord :KRISS; produktveckling; familjeföretag; affärsidé;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att undersöka konfektionsfamiljeföretaget KRISS produkt/kollektionsutveckling. Genom användandet av teorier innefattande ett företags affärsidé, en åttastegsmodell angående produktutveckling, samt en teori angående inköpsstrategier har en analys kunnat göras angående om vilka steg företaget följer i sin produktutveckling. LÄS MER