Sökning: "Gustaf Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Gustaf Persson.

 1. 1. Vad är kvalitet? : Synen på skönlitteratur i Biblioteksbladet under två epoker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Gustaf Ljungström; [2021]
  Nyckelord :Kvalitet; skönlitteratur; folkbibliotek; kulturpolitik;

  Sammanfattning : This study deals with the question of quality in literature, more specifically what Swedish librarians are supposed to make of the concept. There seems to exist a tension in everyday work for librarians: on the one hand you are supposed to provide the kind of books people ask for, on the other, it is your job, explicitly stated in the Swedish Library Act (SFS 2013:801, §6), to ensure ”quality” and ”versatility” in the library’s  supply of books. LÄS MER

 2. 2. The Country-of-Origin Effect in the Personal Care Market : A study on Swedish consumers’ perception of Chinese products

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Simon Andersson; Gustaf Persson; [2019]
  Nyckelord :Country-of-origin; COO; Country-of-origin effects; Product evaluation; Cultural differences; Made in China; Consumer behaviour; Purchase decision; Trust;

  Sammanfattning : Title: The Country-of-Origin Effect in the Personal Care Market  Level: Final assignment for Bachelor’s Degree in Business Administration Author: Simon Andersson and Gustaf Persson Supervisor: Jonas Kågström Date: 2019 – January Aim: The study aims to analyse Swedish consumers’ perceptions on the Country-of-Origin effects regarding Chinese products. Method: The study is based on a quantitative method. LÄS MER

 3. 3. Motiven bakom de frivilliga personalupplysningarna i kunskapsföretagens årsredovisningar - En kvalitativ studie av tre Small Cap-företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karolina Hilleskog; Rebecka Arneryd; Gustaf Persson; [2018]
  Nyckelord :Frivilliga upplysningar; intellektuellt kapital; humankapital; kunskapsföretag; motiv; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Motiven bakom de frivilliga personalupplysningarna i kunskapsföretagens årsredovisningar – en kvalitativ studie av tre Small Cap-företag. Datum för slutseminarium: 11 januari 2018 Kurs: FEKH69 – Examensarbete i redovisning på kandidatnivå Författare: Rebecka Arneryd, Karolina Hilleskog och Gustaf Persson Handledare: Karin Jonnergård Nyckelord: Frivilliga upplysningar, intellektuellt kapital, humankapital, kunskapsföretag, motiv Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka motiv kunskapsföretagen har till att lämna frivilliga personalupplysningar i sina finansiella rapporter. LÄS MER

 4. 4. Maskininlärning som verktyg för att förbättra planering i produktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustaf Fredén; Erik Persson; [2018]
  Nyckelord :Maskininlärning; produktionsplanering; regression;

  Sammanfattning : Det kan vara svårt att planera produktionen av varor som är starkt säsongsberoende, eftersom försäljningen snabbt kan öka i takt och det är svårt att veta exakt när på året den börjar göra det. Gasol är en sådan vara, där efterfrågan är avsevärt högre under sommarhalvåret än vinterhalvåret. LÄS MER

 5. 5. Water characterization at different process lines at AB Gustaf Kähr and quality requirements for wastewater

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Adam Helge Persson; [2017]
  Nyckelord :Water treatment; limit values; water treatment plant; pollutants;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to assist AB Gustaf Kähr with their treatment of process water. A screening test was carried out in February 2016 order to identify the most hazardous substances and two interviews are made in order to get different perspectives on the issue of companies discharging wastewater into a recipient. LÄS MER