Sökning: "Gustaf Sandahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustaf Sandahl.

  1. 1. Studentbostadsmoduler

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Oscar Pressfeldt; Viktor Sandahl; Gustaf Bengtsson Straht; [2011]
    Nyckelord :Modulhus; diffusion; studentbostadsbrist; innovation; kommuner.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Med uppsatsen har vi bidragit till att skapa en större förståelse för de faktorer som påverkat spridningen av modulhus inom bostadsmarknaden för studentbostäder. Vår huvudsakliga slutsats är att den svenska marknaden för bostadsbyggande i allmänhet och för studentbostäder i synnerhet gör kommunen till avgörande för spridningen av modulhus. LÄS MER