Sökning: "Gustaf Sandell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustaf Sandell.

  1. 1. Riskutredning av Nordsjö Måleriservice i Malmö samt brandförsök med färgprodukter

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

    Författare :Mattias Johansson; Gustaf Sandell; [2002]
    Nyckelord :färgprodukter; brandfarlig vätska; brandförsök; Riskutredning; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : This report covers risk assessment of a paint wholesaler and retail store. Fire experiments with paint products are carried out and evaluated... LÄS MER