Sökning: "Gustaf Sjöblom Gustafsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustaf Sjöblom Gustafsson.

  1. 1. Vem står för notan? : Ansvarsfördelning och skadeståndsansvar mellan revisor och styrelse enligt ABL: en utredning i ljuset av SOU 2016:34

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Gustaf Sjöblom Gustafsson; [2021]
    Nyckelord :Ansvarsfördelning; skadeståndsansvar; revisor; styrelse; aktiebolagsrätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER