Sökning: "Gustaf Starbrant"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustaf Starbrant.

  1. 1. Kan Bitcoin bli framtidens betalningsmedel i utvecklingsländer?

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Gustaf Starbrant; Isak Bengtsson; [2020]
    Nyckelord :Betalningsmedel; Bitcoin; blockkedjetekniken; digital valuta; möjligheter; risker; utvecklingsländer;

    Sammanfattning : Titel: Kan Bitcoin bli framtidens betalningsmedel i utvecklingsländer? Författare: Isak Bengtsson och Gustaf Starbrant Bakgrund och problemdiskussion: I utvecklingsländer finns det betydande grupper människor som inte har tillgång till ett fungerande bankkonto. Detta skapar problem i form av finansiellt utanförskap för vissa befolkningsgrupper. LÄS MER