Sökning: "Gustaf Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Gustaf Svensson.

 1. 1. Från en stor svensk till en stor stenstorpare : En undersökning av historiebruket kring Gustaf Dalén mellan åren 1931–2020

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Albin Svensson; [2020]
  Nyckelord :Gustaf; Dalén; historiebruk; historiedidaktik; historiekultur;

  Sammanfattning : The aim of the essay is to investigate the use of history of the inventor and Nobel prize winner Gustaf Dalén between the years 1931–2020. The survey answers the question why Dalén has gone from being regarded as one of Sweden's most important people to being of local importance. LÄS MER

 2. 2. Feasibility of an Electrically Tuneable EMC Susceptibility Antenna for 26-150 MHz

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Lucas Svensson; Gustaf Ljungné; [2019]
  Nyckelord :EMC; tuneable; antenna; low frequency; susceptibility; electromagnetic compatibility; immunity; testing; 26-150 MHz; changing size; EZNEC; SAAB; tuned antenna; anechoic chamber;

  Sammanfattning : Electromagnetic compatibility (EMC) is an essential part in today’s society and there are more products around us that emit electromagnetic waves than ever before. To make sure that all these products function properly under all circumstances EMC testing is needed. One test that is conducted is radiated immunity testing. LÄS MER

 3. 3. En undersökning om Idrott- och hälsolärarens möjlighet att motivera

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Svensson; Gustaf Svensson; [2019]
  Nyckelord :Motivation; PE-teacher; Idrott; Skola; Fysisk aktivitet; Fritid;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att lyfta fram teorier kring vad som motiverar elever till fysisk aktivitet samt hur stor påverkan lärare i idrott och hälsa har i att eleven fortsätter vara fysisk aktiv utanför skolan. Vår huvudfråga är: Hur stor påverkan anser elever i gymnasiets att idrottslärare haft på elevernas motivation till fysisk aktivitet? Vi har även utifrån denna huvudfråga arbetat fram tre mindre frågeställningar som skall hjälpa oss att ge svar på huvudfrågan. LÄS MER

 4. 4. Mörkrets Furstar : Hur Lagerlöf och Lindgren skapar sina antagonister och derasfunktion i berättelsen.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Gustaf Svensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur kan ett motiverande klimat skapas på idrottslektionen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Svensson; Gustaf Svensson; [2018]
  Nyckelord :Hälsa Idrott Skola Ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med vår text är att beskriva vad som motiverar folk i allmänhet och ungdomar i synnerhet till att idrotta. Utifrån det syftet vill vi ta reda på kring hur ett klimat kan skapas på idrottslektionen som leder till att ungdomar vill idrotta även på sin fritid. LÄS MER