Sökning: "Gustaf Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Gustaf Svensson.

 1. 1. Feasibility of an Electrically Tuneable EMC Susceptibility Antenna for 26-150 MHz

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Lucas Svensson; Gustaf Ljungné; [2019]
  Nyckelord :EMC; tuneable; antenna; low frequency; susceptibility; electromagnetic compatibility; immunity; testing; 26-150 MHz; changing size; EZNEC; SAAB; tuned antenna; anechoic chamber;

  Sammanfattning : Electromagnetic compatibility (EMC) is an essential part in today’s society and there are more products around us that emit electromagnetic waves than ever before. To make sure that all these products function properly under all circumstances EMC testing is needed. One test that is conducted is radiated immunity testing. LÄS MER

 2. 2. En undersökning om Idrott- och hälsolärarens möjlighet att motivera

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Svensson; Gustaf Svensson; [2019]
  Nyckelord :Motivation; PE-teacher; Idrott; Skola; Fysisk aktivitet; Fritid;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att lyfta fram teorier kring vad som motiverar elever till fysisk aktivitet samt hur stor påverkan lärare i idrott och hälsa har i att eleven fortsätter vara fysisk aktiv utanför skolan. Vår huvudfråga är: Hur stor påverkan anser elever i gymnasiets att idrottslärare haft på elevernas motivation till fysisk aktivitet? Vi har även utifrån denna huvudfråga arbetat fram tre mindre frågeställningar som skall hjälpa oss att ge svar på huvudfrågan. LÄS MER

 3. 3. Hur kan ett motiverande klimat skapas på idrottslektionen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Svensson; Gustaf Svensson; [2018]
  Nyckelord :Hälsa Idrott Skola Ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med vår text är att beskriva vad som motiverar folk i allmänhet och ungdomar i synnerhet till att idrotta. Utifrån det syftet vill vi ta reda på kring hur ett klimat kan skapas på idrottslektionen som leder till att ungdomar vill idrotta även på sin fritid. LÄS MER

 4. 4. Analog Baseband Implementation of a Wideband Observation Receiver for RF Applications

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Gustaf Svensson; [2016]
  Nyckelord :observation receiver RF IC analog baseband digital pre-distortion feedback;

  Sammanfattning : During the thesis, a two-staged analog baseband circuit incorporating a passive analog filter and a wideband voltage amplifier were successfully designed, implemented in an IC mask layout in a 65nm CMOS technology, and joined with a previously designed analog front-end design to form a wideband observation receiver. The baseband circuit is capable of receiving an IF bandwidth up to 990MHz produced by the analog front-end using low-side injection. LÄS MER

 5. 5. Akuten istället för Alvedon : Hur unga vuxna söker vård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gustaf Svensson; David Andersson; [2013]
  Nyckelord :Health care access; primary health care; emergency department; young adults; Vårdtillgång; primärvården; akutmottagning; unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund/syfte: Många patienter, varav unga vuxna(18-25 år) utgör en stor grupp, använder akutmottagningar [AM] av obefogade skäl. Problemet med icke-akuta patienter på AM har varit ett diskussionsämne sedan 80-talet i västvärlden. LÄS MER