Sökning: "Gustaf Udd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustaf Udd.

  1. 1. Hantering av kursmjukvaror vid Linköpings universitet

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Gustaf Udd; Isak Axelsson; Jakob Duvaldt; Oscar Bergman; Joar Måhlén; Oskar Lundin; Tobias Abrahamsen; Sara Sköldehag; [2020]
    Nyckelord :Pair programming; Remote work; Python; React; PostgreSQL; SQLAlchemy; Puppet; Flask; Scrum; Git; REST; Parprogrammering; Angular; Distansarbete;

    Sammanfattning : Denna kandidatrapport är skriven av åtta studenter i kursen Kandidatprojekt i mjukvaruutveckling, TDDD96, vid Linköpings universitet under våren 2020. Kandidatrapporten inkluderar en sammanfattning av det arbete som utförts i projektet. LÄS MER