Sökning: "Gustafsson Lovisa"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Gustafsson Lovisa.

 1. 1. ”Vi ska inte spela Svarte Petter med återvändande terrorister” : En kvalitativ studie om Sveriges rättsliga såväl som samhälleliga kapacitet i hanteringen av IS-återvändare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Lovisa Brinck; Sofia Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Individuals who have travelled from Sweden and affiliated to the Islamic State in Syria will, after the fall of the caliphate, return home to Sweden. The concept of ISIS returnees has begun to dominate the debate and there is a common concern that individuals who possess radicalized opinions should return to Sweden only to commit terrorist crimes. LÄS MER

 2. 2. Housing Construction in Stockholm : Fundamental Factors’ Impact on Construction Volume

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lovisa Onsbring Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Housing construction; Swedish real estate market; Housing market; Fundamental economic factors; bostadsbyggande; svenska fastighetsmarknaden; bostadsmarknaden; fundamentala ekonomiska faktorer;

  Sammanfattning : Housing availability plays a central role for the mobility in the labour market and for the economic growth in a country. Housing construction in Sweden is now increasing strongly after a period of low construction during and after the financial crisis in 2008. LÄS MER

 3. 3. Uppregling av väggar som stöd för mängdning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Lovisa Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggbranschens utveckling är i ständig rörelse framåt tack vare att BIM går i spetsen. I teorin anses många av lösningarna som medföljer implementering av BIM vara enkla att förstå och arbeta med, men i praktiken ligger dock de tekniska lösningarna en bra bit från full implementering i branschen. LÄS MER

 4. 4. Managementutmaningar för den icke-vinstdrivande organisationen Wale Wale

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Julia Gustafsson; Lovisa Holmgren; Ebba Johansson; Eric Josefsson; Mattias Lundell; Joel Persson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En studie av Lundellska skolan : energikartläggning, energieffektivisering och dimensionering av solcellsanläggning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Sophia Appelstål; Wilma Falk; Anton Gustafsson; Lovisa Gustafsson; Niklas Hedlund; Tobias Klockare; Simon Nordén; Johan Skrealid; Cristina Stoltz; [2017]
  Nyckelord :totalmetodiken; fotovoltaiska system; Simulink; PVsyst; Green Building Certifikat; styr- och reglersystem; energibesparing;

  Sammanfattning : Lundellska skolan Skrapan is an upper secondary school located in the Ulleråaker district in Uppsala, Sweden. The building was completed in 1986 and houses approximately 1150 students and a staff of 148 members. Obtained by Skolfastigheter AB by the end of the year of 2016, the company initiated a planning phase for a renovation. LÄS MER