Sökning: "Gustafsson Lovisa"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Gustafsson Lovisa.

 1. 1. Internal Employer Branding - A One Way Street or a Highway of Opportunities?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Gustafsson; Johanna Lager; Lovisa Wengblad; [2020]
  Nyckelord :Employer Branding; Organization Identity; Organizational Culture; Employer Branding Framework; Employer Brand Loyalty; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Medicinsk digital tvilling : Den digitala människokroppen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ted Gustafsson; Lukas Rajala; Lukas Nee; Herman Nordin; Carl Nimhed; Gabraiel Bahnan; Jacob Almrot; Lovisa Stålebrink; [2020]
  Nyckelord :digital twin; digital tvilling; simulering; programmering; ISB; flask; ux; integrativ system biologi; skalbarhet; användartester; iterativ utveckling; brainstorm; systemarkitektur; statisk typning; dynamisk typning; etiska aspekter av en digital tvilling; git;

  Sammanfattning : Den här rapporten behandlar ett projekt utfört i kandidatkursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling. Projektet är utfört av åtta studenter från datateknik- ochmjukvaruteknikprogrammen på Linköpings universitet (LiU) för kunden från institutionen för medicinsk teknik (IMT) på LiU. LÄS MER

 3. 3. ”Vi ska inte spela Svarte Petter med återvändande terrorister” : En kvalitativ studie om Sveriges rättsliga såväl som samhälleliga kapacitet i hanteringen av IS-återvändare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Lovisa Brinck; Sofia Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Individuals who have travelled from Sweden and affiliated to the Islamic State in Syria will, after the fall of the caliphate, return home to Sweden. The concept of ISIS returnees has begun to dominate the debate and there is a common concern that individuals who possess radicalized opinions should return to Sweden only to commit terrorist crimes. LÄS MER

 4. 4. Housing Construction in Stockholm : Fundamental Factors’ Impact on Construction Volume

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lovisa Onsbring Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Housing construction; Swedish real estate market; Housing market; Fundamental economic factors; bostadsbyggande; svenska fastighetsmarknaden; bostadsmarknaden; fundamentala ekonomiska faktorer;

  Sammanfattning : Housing availability plays a central role for the mobility in the labour market and for the economic growth in a country. Housing construction in Sweden is now increasing strongly after a period of low construction during and after the financial crisis in 2008. LÄS MER

 5. 5. Uppregling av väggar som stöd för mängdning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Lovisa Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggbranschens utveckling är i ständig rörelse framåt tack vare att BIM går i spetsen. I teorin anses många av lösningarna som medföljer implementering av BIM vara enkla att förstå och arbeta med, men i praktiken ligger dock de tekniska lösningarna en bra bit från full implementering i branschen. LÄS MER