Sökning: "Gustav Axell Johansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gustav Axell Johansson.

 1. 1. Svårskötta gräsmattor i urban miljö : förutsättningar, problem och möjligheter

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gustav Axell Johansson; [2019]
  Nyckelord :Svårigheter för gräsmattan i urban miljö; Alternativ till gräsmattan på små ytor;

  Sammanfattning : Gräsmattan har under en stor del av historien använts som ett smycke i trädgårdar likt perenner eller buskar. Innan gräsklipparen uppfanns på 1800-talet begränsade skötselintensiteten dess utbredning men har under 1900-talet fram till idag blivit en stor del av den urbana miljön, i vissa städer upp till 70% av grönytorna (Stewart, 2009). LÄS MER

 2. 2. Våtmarken i människans tjänst : en studie av våtmarkens vattenrenande och vattenbuffrande egenskaper

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gustav Axell Johansson; [2016]
  Nyckelord :våtmarker; vattenrening; ekosystemtjänster; vattenbuffert; dammar; våtmarksfilter;

  Sammanfattning : Vi människor har i alla tider använt oss av våtmarker i syfte att försörja oss. I våtmarker fann man mat, bränsle och vatten. På senare tid har man inom forskningen även upptäckt den potential dessa marker har som renare av vatten. LÄS MER