Sökning: "Gustav Bäckström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Gustav Bäckström.

 1. 1. Lovsjung Herren med harpa, med harpa och lovsångsljud - Att ackompanjera församlingssång med harpa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Gustav Bäckström; [2019-10-02]
  Nyckelord :harpa; orgel; församlingssång; psalm; koral;

  Sammanfattning : Församlingssång ackompanjeras ofta med orgel i Sverige. Författaren utforskar i detta arbete möjligheterna att ackompanjera sången med harpa istället vilket kommer ur hans egna erfa- renheter av att spela detta instrument. Det görs genom analys av hur ackompanjemang och satser brukar skrivas på ett idiomatiskt sätt i harprepertoaren. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetskontroll och säkring av internationella byggprojekt

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Gustav Bäckström; Sammy Wallberg; [2019]
  Nyckelord :Runway Safe; Quality Assurance; Quality Control; greenEMAS; EMAS; Building projects; Japan; Cultural differences;

  Sammanfattning : The purpose and aim of this study are to examine how quality control and assurance is performed and how it varies in different regions around the world and strive towards international standardization of quality assurance. The foundation to the idea of this study is a Swedish company, called Runway Safe, working with international affairs regarding a safety solution for airport runways. LÄS MER

 3. 3. Tala är silver, men är tiga guld? : En studie av den socialdemokratiska regeringens kommunikation till väljarna, åren 1994-2006

  Kandidat-uppsats, Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Bäckström; [2007]
  Nyckelord :Swedish politics; elections; mandate theory; sanction theory; communication; election manifesto.;

  Sammanfattning : In this study, I have examined the previous Social Democratic government’s communication with the voters, focusing on its promises during election campaigns, and the presentation of achieved results. The theories used are the mandate- and sanction theory; the first focuses on voters comparing manifestos to find the most agreeable, whilst the latter concentrates on voters evaluation the work of the previous government, to either discharge or support it. LÄS MER