Sökning: "Gustav Beck-Norén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gustav Beck-Norén.

 1. 1. Cross-platform Development for Wearable Devices

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Gustav Beck-Norén; [2015]
  Nyckelord :Smartwatch; smart watch; Apple Watch; watchOS; WatchKit; Android Wear; cross-platform; wearables; wearable devices;

  Sammanfattning : The market for wearable devices is continuously growing and has seen an in- crease in interest and demand this past year, specifically smartwatch devices. With several big players entering and trying to take place in the market the number of devices and platforms grow. LÄS MER

 2. 2. Styling av vektorkartor i mobila enheter

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Simon Gavelin; Gustav Beck-Norén; [2013]
  Nyckelord :Vektorkartor; CSS; iOS; GIS; mobila applikationer; XCode;

  Sammanfattning : Mobila system som används professionellt tas ofta fram för yrkesgrupper som jobbar utanför kontoret. Kartpresentation är ofta en viktig komponent som används som underlag för att visa applikationsspecifik data eller som underlag för inmatning av information i fält. Kartinformation eller geodata hanteras ofta i två vitt skilda format. LÄS MER