Sökning: "Gustav Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Gustav Bergström.

 1. 1. Författarens bibel : Dialogiciteten i Gun-Britt Sundströms roman Maken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Bergström; [2018]
  Nyckelord :Dialogicitet; Intertextualitet; Gun-Britt Sundström; Bibeln;

  Sammanfattning : I Maken blir Bibeln – med alla dess bud och ordspråk – normer och regler som talar genom Martina och Gustav. I dialog med Bibeln träder romanens olösliga dilemma fram: äktenskapets samtidiga nödvändighet och omöjlighet. Om vilken paret för en ganska saklig och rationell diskussion. LÄS MER

 2. 2. LunchHero - a student’s everyday hero : A case study in how to construct a web application with high usability regarding navigability and ease of purchase

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gustav Björnek; Ellika Jernå; Daniel Englund; Caroline Bergström; Jesper Hedlund; Benjamin Andersson; Joakim Sporrong; Johan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : At present, there are food trucks at the Linköping University campus offering lunch meals in a traditional way, without using any complementary web applications. However, a market study conducted during the pre-study shows that customers desire additional services from the food trucks and would increase their purchasing frequency if some of these features were to be implemented. LÄS MER

 3. 3. Utformning av hållare för inköpslista : I samarbete med Sigma Industry

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Gustav Bergström; Dennis Zetterqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utveckling av webbapplikationen Folkbolaget : En e-handel med användbarhet i fokus

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anton Bergström; Gustav Dackner; Erik Frank; Konrad Olsson; Emil Sjövall; Anton Sundqvist; Elin Wiksten; [2017]
  Nyckelord :Webbutveckling; E-handel; Användbarhet; Navigerbarhet; Läsbarhet; Responsivitet; Folköl;

  Sammanfattning : Mikrobryggerier som brygger folköl kämpar idag med att nå ut med sina produkter till marknaden. Då e-handeln i Sverige växer kraftigt och befinner sig i en positiv trend skulle ett sätt att förbättra tillgängligheten till marknaden för mikrobryggerier vara att distribuera och marknadsföra hantverksfolköl via en webbapplikation. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av bassängträning hos en grupp personer med diagnosen Reumatoid artrit

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Filip Lind; Gustav Bergström; [2017]
  Nyckelord :Rheumatoid arthritis; Hydrotherapy; Experiences; Interviews;

  Sammanfattning : Background: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory joint disease. Physical activity is a cornerstone in the treatment. Hydrotherapy is an appreciated alternative for many patients. Quantitative research has been made in the area but to the authors’ knowledge, no qualitative studies have been made. LÄS MER