Sökning: "Gustav Demmelmaier"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gustav Demmelmaier.

 1. 1. Data Segmentation Using NLP: Gender and Age

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för datalogi; Uppsala universitet/Avdelningen för datalogi

  Författare :Gustav Demmelmaier; Carl Westerberg; [2021]
  Nyckelord :Natural language processing; NLP; sentiment analysis; machine learning; demographics; demographic factors; gender; age; ethics;

  Sammanfattning : Natural language processing (NLP) opens the possibilities for a computer to read, decipher, and interpret human languages to eventually use it in ways that enable yet further understanding of the interaction and communication between the human and the computer. When appropriate data is available, NLP makes it possible to determine not only the sentiment information of a text but also information about the author behind an online post. LÄS MER

 2. 2. Global organisationskultur - är det möjligt?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Demmelmaier; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :organisationskultur; företagskultur; globalisering; internationalisering;

  Sammanfattning : En väl fungerande organisationskultur som medarbetarna trivs i och arbetet effektiviseras blir allt viktigare för dagens företag. Fler och fler företag verkar globalt och vill därför skapa en gemensam företagskultur världen över. LÄS MER