Sökning: "Gustav Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Gustav Gustafsson.

 1. 1. The cooperative future of game development : A phenomenon of collaboration between producers and consumers in the video game industry

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Viktor Gustafsson; Gustav Höglund; [2016]
  Nyckelord :producer-consumer collaboration; indie; modding; business model; game development; game engine; participatory culture; outsourcing innovation; community platforms; producent-konsumentsamarbeten; indie; modding; affärsmodell; spelutveckling; spelmotor; deltagarkultur; outsourcing innovation; konsumentnätverk;

  Sammanfattning : Independent developers and large-scale development studios - commonly seen as the Davids and Goliaths of the video game industry - are moving closer together. Powerful software frameworks, traditionally reserved for professional developers and only available through expensive licenses, are becoming free to use for consumers. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationseffektivitet : Waste och kommunikationskanalens påverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sebastian Gustafsson; Gustav Blysell; [2016]
  Nyckelord :Kommunikationseffektivitet; Lean administration; Media richness theory; Kvalitativ undersökning; Fallstudie;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en fallstudie som gjordes på ett varuproducerande företag under vårterminen 2016. Rapporten är en C-uppsats skriven på informationslogistikprogrammet vid Linnéuniversitetet. LÄS MER

 3. 3. Båtshake

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Johan Gustafsson; Gustav Milesson; Jenny Furusköld; Klas Svedlindh; Albin Ljung; [2014]
  Nyckelord :båtshake; produktutveckling; kandidatarbete; bojar; bryggor; förtöjning; boj hooker; tamp; användarvänlighet;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar det kandidatarbete som fem studenter blev tilldelade våren år 2014. Målet med arbetet innefattar utveckling och framtagning av en produkt som underlättar förtöjning av båtar vid exempelvis bojar och bryggor. LÄS MER

 4. 4. Konvergensen av externredovisningens och ekonomistyrningens tidsperioder – med fokus på budget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jessica Gustafsson; Gustav Sandkvist; [2014]
  Nyckelord :Financial accounting; external accounting; management accounting; budgeting; convergence; time period; Externredovisning; extern rapportering; ekonomistyrning; budgetering; konvergens; tidsperiod;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Konvergensen av externredovisningens och ekonomistyrningens tidsperioder – med fokus på budget. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Jessica Gustafsson och Gustav Sandkvist. Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist. LÄS MER

 5. 5. Staden som gruva : I fäders spår för framtids segrar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Industriell miljöteknikTekniska högskolan

  Författare :Marcus Gustafsson; [2012]
  Nyckelord : Urban mining ; Technospheric mining ; infrasystem; urkopplade ledningar ; industriell miljöteknik ; Gustav Vasa ; Staden som gruva ; Städer som gruvor ;

  Sammanfattning : Naturens mineralresurser är till viss del utnyttjade och uttömda, och framtiden är osäker och omdebatterad. Ingen vet säkert exakt hur mycket metall som finns kvar i jordskorpan, hur mycket som går att utvinna eller hur länge resurserna kommer att räcka. LÄS MER