Sökning: "Gustav Gustafsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Gustav Gustafsson.

 1. 1. The cooperative future of game development : A phenomenon of collaboration between producers and consumers in the video game industry

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Viktor Gustafsson; Gustav Höglund; [2016]
  Nyckelord :producer-consumer collaboration; indie; modding; business model; game development; game engine; participatory culture; outsourcing innovation; community platforms; producent-konsumentsamarbeten; indie; modding; affärsmodell; spelutveckling; spelmotor; deltagarkultur; outsourcing innovation; konsumentnätverk;

  Sammanfattning : Independent developers and large-scale development studios - commonly seen as the Davids and Goliaths of the video game industry - are moving closer together. Powerful software frameworks, traditionally reserved for professional developers and only available through expensive licenses, are becoming free to use for consumers. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationseffektivitet : Waste och kommunikationskanalens påverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sebastian Gustafsson; Gustav Blysell; [2016]
  Nyckelord :Kommunikationseffektivitet; Lean administration; Media richness theory; Kvalitativ undersökning; Fallstudie;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en fallstudie som gjordes på ett varuproducerande företag under vårterminen 2016. Rapporten är en C-uppsats skriven på informationslogistikprogrammet vid Linnéuniversitetet. LÄS MER

 3. 3. Konvergensen av externredovisningens och ekonomistyrningens tidsperioder – med fokus på budget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jessica Gustafsson; Gustav Sandkvist; [2014]
  Nyckelord :Financial accounting; external accounting; management accounting; budgeting; convergence; time period; Externredovisning; extern rapportering; ekonomistyrning; budgetering; konvergens; tidsperiod;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Konvergensen av externredovisningens och ekonomistyrningens tidsperioder – med fokus på budget. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Jessica Gustafsson och Gustav Sandkvist. Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist. LÄS MER