Sökning: "Gustav Hanna"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Gustav Hanna.

 1. 1. Valutasäkring : Hur valutasäkring ser ut på den svenska marknaden beroende av företagsstorlek och volatilitet av växelkurs

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hanna Björk; Gustav Olsén; [2019]
  Nyckelord :valutarisk; valutasäkring; riskhantering; volatilitet; transaktionsexponering; omräkningsexponering; ekonomisk exponering; företagsstorlek;

  Sammanfattning : I en allt mer globaliserad värld där bolag tvingas expandera sina verksamheter utomlands för att behålla konkurrenskraft och marknadspositionering, har valutarisk fått en allt större inverkan på svenska företags resultat. Valutarisk uppstår vanligtvis genom antingen transaktioner i främmande valuta eller när utländska dotterbolag konsolideras med moderbolaget. LÄS MER

 2. 2. Att välja rätt sätt : En studie om svenska kommuners styrning och uppföljning vid utkontraktering av verksamheter av olika komplexitet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Gustav Högström; Hanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Management control; Interorganizational relationships; Management by contract; Public sector outsourcing; Monitoring.; Ekonomisk styrning; Interorganisatoriska relationer; Kontraktsstyrning; Offentlig utkontraktering; Uppföljning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvalitetsbrister inom utkontrakterad äldreomsorg har ofta uppmärksammats av svenska media. Anledningen till detta har många gånger relaterats till dålig uppföljning av kontrakt och verksamhet. Svenska kommuner har bristande kunskaper kring hur de bör styra och följa upp verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Digital automatisering i Sverige

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Amanda Dalstam; David Genelöv; Fredrik Hansson; Gustav Blide; Hanna Westerlund; Måns Lundberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Reshaping the image of an industry - The Intrum Justitia Case

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Silvegren; Hanna Sjöstrand; Michelle Volbeda; [2015]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Egenkontroll i livsmedelsbranschen utifrån verksamheternas perspektiv : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Gustav Jönsson; Hanna Lindhé; [2014]
  Nyckelord :self-monitoring; food hygiene; laws on food safety; hygiene education; food risk; food inspection; egenkontroll; livsmedelshygien; livsmedelslagstiftning; hygienutbildning; riskfylld mat; livsmedelskontroll;

  Sammanfattning : Verksamhetsutövare inom livsmedelsbranschen har ett ansvarar för att den mat som producerats är säker. År 2009 gjordes ändringar i den svenska livsmedelslagen där bland annat kraven försvann på att verksamhetsutövare måste ha skriftliga rutiner och dokumentation (Lindblad, Westöö, Lindqvist, Hjertqvist & Andersson, 2009). LÄS MER