Sökning: "Gustav Hilmér"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gustav Hilmér.

 1. 1. Radmyllning med kultivator

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Erik Nordqvist; Gustav Hilmér; [2016]
  Nyckelord :mineralgödning; gödsling; myllning; kultivatorpinne; placering; djupmyllning;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka vad den nya tekniken radmyllning med kultivator innan sådd har för påverkan på var gödningen placeras i marken. Arbetet har gjorts tillsammans med Väderstad AB. LÄS MER

 2. 2. Flickorna Lundgrens trädgård - dokumentation av en 1930/1940-tals trädgård i Skåne

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Ann Richardsson; [2011]
  Nyckelord :Flickorna Lundgren; perenner; växtinventering; funktionalism; Arts- and Craftsrörelsen;

  Sammanfattning : Café Flickorna Lundgren ligger vid fiskebyn Skäret, mellan Mölle och Jonstorp i Höganäs kommun. Hit har det kommit gäster varje sommar för att fika en stund i den blommande trädgården. År 1938 öppnade familjen Lundgren ett café i den gamla stugan från 1700-talet. LÄS MER