Sökning: "Gustav Ivarsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Gustav Ivarsson.

 1. 1. Handburen dykdator : Konstruktion av en produkt som tillåter användning av en mobiltelefon som dykdator

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Kristoffer Ivarsson; Gustav Jilderfält; [2016]
  Nyckelord :dykdator; mobiltelefon; Aqwary; konceptutveckling; skal;

  Sammanfattning : This report describes a bachelor thesis whose main task has been to develop a concept for a new product that allows the use of a mobile phone as a dive computer. This is relevant because it will help dive centers to attract new divers and increase their enthusiasm by making the sport easier and more social. LÄS MER

 2. 2. Vad ska vi läsa i skolan? : Svenskämnets attityder gentemot populärkultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Gustav Ivarsson; [2008]
  Nyckelord :populärkultur; högkultur; mediepanik; svenskämne; skola;

  Sammanfattning : Uppsatsen Vad ska vi läsa i skolan? har som syfte att utforska vilket förhållande svenskämnet haft till populärkultur under 80- och 00-talen. Som metod för att finna svar på detta valde jag att göra ett litteraturstudium av ett antal texter vilka har analyserats utifrån deras attityd gentemot populärkultur. LÄS MER

 3. 3. Gränshandeln med öl - bakgrund, nutid och framöver

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Åberg; Carl Ivarsson; Magnhild Åsmundhavn; [2004]
  Nyckelord :Scenarioplanering; gränshandel; alkoholpolitik; priselasticitet; burköl; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att kartlägga och analysera gränshandeln av burköl mellan länderna Danmark, Estland, Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Vi ska dessutom försöka förutse en framtida utveckling i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie med ett hypotetiskt-deduktivt angreppssätt. LÄS MER