Sökning: "Gustav Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Gustav Karlsson.

 1. 1. Inkluderingar och exkluderingar i OMXS30 och dess påverkan på aktiers avkastning på kort och lång sikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tim Hansson; Gustav Karlsson; [2021-02-24]
  Nyckelord :Indexeffekten; OMXS30; indexinkluderingar; indexexkluderingar; abnorm avkastning; eventstudie;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att genom en eventstudie undersöka hur förändringar isammansättningen av det svenska börsindexet OMXS30:s påverkar aktiers överavkastning urett kort- och långsiktigt perspektiv mellan 2000–2020. En rad av teorier nyttjades för attanalysera den kvantitativa datan och resultatet visade att inkluderade aktier har en kortsiktigpositiv överavkastning medan exkluderade aktier har en kortsiktig negativ överavkastning. LÄS MER

 2. 2. Dimples in corrugated channels to improve efficiency in plate heat exchangers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Gustav Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Dimples; Plate Heat Exchangers; Heat Transfer Enhancement; CFD; Large Eddy Simulation; Reynolds Averaged Navier Stokes Simulation; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The development of new heat exchanger patterns is ever changing. Companies are constantly pushing innovation to satisfy costumer needs in terms of thermal efficiency, reliability and serviceability. In this thesis, the implementation of dimples in the corrugated pattern of a plate heat exchanger is investigated to increase the thermal efficiency. LÄS MER

 3. 3. Service Quality in the Eyes of Sporadic Spectators : A Quantitative Study for HV71 with a Modified Sportscape Framework

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics; Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics

  Författare :Zimon Karlsson; Gustav Carlsson; [2020]
  Nyckelord :service quality; sporadic spectator; spectator sport; total service quality; HV71; hockey; services; service dimensions; quantitative study; fans; service kvalité; åskådare; åskådarsport; HV71; hockey; tjänster; kvantitativ studie; fans;

  Sammanfattning : Introduction: Sports consumption is a unique human experience in which consumers invest both money and emotions where the game becomes the main focus of the event and constitutes what is known to be a sporting event. Sports organizations are required to track how their service quality is perceived during these events in order to understand the values of their spectators and to evaluate levels of satisfaction. LÄS MER

 4. 4. Rapporteringspliktiga arrangemang : Med fokus på begreppen rådgivare och arrangemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik; Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Gustav Berlin; Daniel Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Rapporteringspliktiga arrangemang;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Oförstörande provning vid systematisk riskbedömning för förbättrad arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Gustav Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Säkerhet; Riskbedömning; Oförstörande provning; Utmattning; Driftinducerade fel; Funktionsstabilitet; Spricktillväxt; Trygg arbetsmiljö;

  Sammanfattning : I arbetsmiljön på arbetsplatsen, ingår även säkerheten vid maskinerna, de måste vara säkra att arbeta med. Det finns regler, men också undantag, arbetsgivaren ska oavsett vilket uppnå en betryggande arbetsmiljö, genom en riskbedömning. LÄS MER