Sökning: "Gustav Lind"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Gustav Lind.

 1. 1. Language Classification Using Neural Networks

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Lindgren; Gustav Lind; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this project a model has been created that with an audio sequence as input can classify the language being spoken to be either english or french. The focus of the project has been to experiment with different ways to process audio files and to design a neural network in order to maximize the performance for the task of language classification. LÄS MER

 2. 2. Uppsala Parkering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Melker Forssell; Gustav Janér; Agnes Lind; Anna Westergren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Heavy traffic in cities is an increasing problem that causes congestion. An inadequate infrastructure unable to scale to satisfy the growing amount of traffic is the main cause. Traffic congestion results in ineffective overhead traffic patterns. LÄS MER

 3. 3. Installation av frikyla och vilka kostnader det innebär : Projektering och kostnadsberäkning för användning av frikyla i kylsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Gustav Lind; [2018]
  Nyckelord :Frikyla; kylsystem; projektering; kylcentral; flödesschema; pay-back-tid; Autodesk AutoCAD;

  Sammanfattning : In this work, a refrigeration centre with the use of free-cooling has been projected, drawn and then cost-calculated. The work began drawing a flowchart for the cooling system in the cooling centre, this flowchart were drawn in a program called Autodesk Autocad. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av bassängträning hos en grupp personer med diagnosen Reumatoid artrit

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Filip Lind; Gustav Bergström; [2017]
  Nyckelord :Rheumatoid arthritis; Hydrotherapy; Experiences; Interviews;

  Sammanfattning : Background: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory joint disease. Physical activity is a cornerstone in the treatment. Hydrotherapy is an appreciated alternative for many patients. Quantitative research has been made in the area but to the authors’ knowledge, no qualitative studies have been made. LÄS MER

 5. 5. Drottning Kristina : En kvalitativ analys av läromdel för mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mikael Andersson; Gustav Lind; [2017]
  Nyckelord :Analys; läromedel; historia; historiemedvetenhet; drottning Kristina;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka på vilket sätt läromedlens beskrivning samt framställning av historia påverkar individers historiemedvetande. Det här har gjorts genom att analysera sex läromedel i historia med inriktning på mellanstadiets årskurser 4-6, utifrån en innehållsanalys. LÄS MER