Sökning: "Gustav Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Gustav Lindberg.

 1. 1. Troll på Frontex Twitter: vilka strategier används för att skada frontex anseende?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Gustav Lindberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :Troll; desinformation; Twitter; Frontex; Taktik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt nättroll attackerar EU-byrån Frontex anseende i kommentarsfälten på organisationens Twitter.Teori: Uppsatsen presenterar ett teoretiskt ramverk som förklarar hur karaktärsmord fungerar och varför trollens taktiker används av vanliga användare av sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Comparison of machine learning models for market predictions with different time horizons

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adam Lindberg; Gustav Gerholm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stock market prediction is, when successful, a means of generating large amount of wealth. It remains an unanswered question if stock prices can be predicted consistently, due to the randomness and seemingly unpredictable nature of stock prices. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens erfarenheter av att rapportera enligt SBAR : En allmän litteraturöversikt

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Gustav Lindberg; Brett Starr; [2021]
  Nyckelord :SBAR; Medical Staff; Nurse; End-of-Shift Report; Patient Safety; Interprofessional Communication; SBAR; vårdpersonal; sjuksköterska; erfarenheter; överrapportering; patientsäkerhet; interprofessionell kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikationsverktyget Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation (SBAR) har visat sig drastiskt sänka rapporteringstid, ökat rapporteringseffektiviteten och förbättrat patientsäkerheten. I dagsläget rekommenderas SBAR av myndigheter, organisationer och forskare. LÄS MER

 4. 4. Resolving Quasi-Degenerate Higgs Bosons

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Gustav Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Particle physics; Higgs boson; Beyond the Standard Model; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Many models beyond the Standard Model that predict the existence of multiple Higgs bosons. In general, some of these additional Higgs bosons could be quasi-degenerate in mass either to each other or to the observed 125 GeV Higgs boson. The goal of this thesis is to study under which circumstances we can resolve such Higgs bosons. LÄS MER

 5. 5. Informell kommunikation, vad  spelar det egentligen för roll? : En fallstudie om informell kommunikation och kunskapsdelning på distans

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Glimt Jensen; Jacob Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Digital omställning; informell kommunikation; spontanitet; interaktivitet; social cues; kunskapsdelning;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har uttryckt stöd för den betydelsefulla roll informell kommunikation utgör för kunskapsdelning. Denna kommunikation äger till stor del rum i fysiska förhållanden, men vilka blir konsekvenserna när den förpassas till en digital miljö? Denna fallstudie undersöker hur den informella kommunikationen har kommit att se ut till följd av att företagets anställda arbetar på distans samt hur detta potentiellt kan ha kommit att påverka dess roll för kunskapsdelning inom organisationen. LÄS MER