Sökning: "Gustav Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Gustav Lindberg.

 1. 1. Två i ett, nu är ledarskapet komplett : En kvalitativ studie av ledarskapskompetenser i kris och normala förhållanden.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Lindberg; Mikael Rimland; [2019]
  Nyckelord :ledarskap; kompetenser; kris; normala förhållanden;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka en organisations upplevda behov av kompetenser som en ledare, vilken ska hantera både kris och normala förhållanden, bör besitta. Tidigare teorier som behandlar ledarskapskompetenser tenderar att begränsa sig till en av situationerna, medan denna studie istället menar att en integrerad modell bör utvecklas då en ledare troligtvis kommer att agera i båda situationer. LÄS MER

 2. 2. Representation of Numbers by Decomposable Forms

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Gustav Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : - patienters erfarenhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Gustav Lindberg; Love Sedell; [2019]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Self-care; qualitative; patients’ experience; Diabetes mellitus typ 2; Self care; kvalitativ; patientperspektiv.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk folksjukdom. Sjukdomen kan leda till flera komplikationer både långsiktig och kortsiktigt. För att undvika komplikationer utförs därför egenvård. Vid egenvård tar sjuksköterskan tillvara på patientens resurser och låter patienten vara så självständig som möjligt. LÄS MER

 4. 4. ”¡PANDA DE VAGOS!” Un análisis sobre los estereotipos andaluces en películas españolas

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Gustav Lindberg; [2017-06-12]
  Nyckelord :spanska; Andalucía; estereotipo; película; prejuicio; sociolingüística; Andalusia; stereotypes; movies; prejudice; sociolinguistics;

  Sammanfattning : Andalusia, in spite of its size and historical importance, is the subject of a great many persistent and strikingly negative stereotypes, some of which have persisted for hundreds of years. By looking at the historical background of the region, as well as the science behind stereotypes, we investigate what these stereotypes are, why they’re so prominent, and how they are expressed and why in Ocho apellidos vascos and Ocho apellidos catalanes, two modern Spanish comedy movies which play heavily on the regional stereotypes and cultural differences in Spain with a typical Andalusian man as their protagonist. LÄS MER

 5. 5. Finansiella effekter av reglering En ex-ante studie av Bokföringsnämndens reglering av progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrick Nilsson; Gustav Lindberg; Niklas Linnér Jerreling; [2014]
  Nyckelord :Accounting regulations; Depreciation; Cooperative building society; Hedonic Pricing model; Market value; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER