Sökning: "Gustav Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Gustav Lundberg.

 1. 1. Högerpopulismen i brukssamhället : En studie av den moderna politiska utvecklingen i Bergslagens kommuner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Lundberg; [2021]
  Nyckelord :brukssamhälle; bruksanda; högerpopulism; Bergslagen; socialt kapital; Sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : Högerpopulismens framväxt står i centrum för otaliga statsvetenskapliga analyser där många möjliga orsakssamband bakom utvecklingen har föreslagits. I denna uppsats tar jag fasta på ett fåtal av dessa, och försöker även att föra fram nya förklaringsmodeller. LÄS MER

 2. 2. Automatic map generation from nation-wide data sources using deep learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Gustav Lundberg; [2020]
  Nyckelord :deep learning; unstructured data; statistics; maps; point cloud; lidar; uncertainty map; data fusion; surface model; logistic regression; multinomial regression; convolutional neural network; pvcnn;

  Sammanfattning : The last decade has seen great advances within the field of artificial intelligence. One of the most noteworthy areas is that of deep learning, which is nowadays used in everything from self driving cars to automated cancer screening. LÄS MER

 3. 3. Option trading and firm innovation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gustav Lundberg; Leon Nagy; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. Transfer Learning in Autonomous Vehicles using Convolutional Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Gustav Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Convolutional Neural Networks; Transfer Learning; Machine Learning; Autonomous Vehicles; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis has investigated the potential benefits of using transfer learning when training convolu- tional neural networks for the task of autonomously driving a car. Three transfer learning networks were trained and compared with a conventionally trained convolutional neural network. LÄS MER

 5. 5. Improving Support-vector machines with Hyperplane folding

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Fakulteten för datavetenskaper; Blekinge Tekniska Högskola/Fakulteten för datavetenskaper

  Författare :Carl Söyseth; Gustav Ekelund; [2019]
  Nyckelord :Support-Vector Machines; Dimensionality reduction; Rubber Band folding; Hyperplane folding; Machine learning;

  Sammanfattning : Background. Hyperplane folding was introduced by Lars Lundberg et al. in Hyperplane folding increased the margin while suffering from a flaw, referred to asover-rotation in this thesis. The aim of this thesis is to introduce a new different technique thatwould not over-rotate data points. LÄS MER