Sökning: "Gustav Meuller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustav Meuller.

  1. 1. Managing the Risks and Uncertainties of Brexit: A multiple-case study on Swedish SMEs with exposure towards the UK

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Gustav Meuller; Jonatan Åkesson; [2018-07-03]
    Nyckelord :SMEs; Brexit; International Business; Risk Management; Risk; Uncertainty; Political Risk; Planning School; Adaptive School;

    Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER