Sökning: "Gustav Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Gustav Nilsson.

 1. 1. Manipulerar riskkapitalisterna? - En studie om redovisningsmanipulation vid börsintroduktioner i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Lüning; Fredrik Östlind; Gustav Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Manipulerar riskkapitalisterna? - En studie om redovisningsmanipulation vid börsintroduktioner i Sverige Seminar date: 17 January 2019 Course: FEKH69, Bachelor’s Degree Project in Accounting Undergraduate Level, Business Administration Undergraduate Level, 15 University Credits Points Authors: Christian Lüning, Fredrik Östlind, Gustav Nilsson Advisor: Peter W Jönsson Key words: Earning management, Initial Public Offering (IPO), Private equity/Venture capital, Arbitrary accruals, Non-PE backed companies Purpose: The purpose of the study is to examine if private equity-backed companies that lists on the stock exchange uses earning management to a higher degree than companies with different ownership. Methodology: Financial data is retrieved from Bloomberg Terminal. LÄS MER

 2. 2. Chasing Sustainable Stocks: A Superior Investment Decision? - An ESG Investment Study

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Sebastian Johansson; Gustav Nilsson; [2019]
  Nyckelord :ESG; Socially Responsible Investing; Trading Strategy; Portfolio Performance;

  Sammanfattning : Sustainable investing is trending, amounting to $30 trillion in assets under management world-wide in 2018 and it is predicted to grow even larger in the years to come. This thesis studies ESG portfolio performance of three comparable portfolios, a Sustainable, a Good Enough and an Unsustainable portfolio constructed using ESG-score in relation to their Global Industrial Classification Standard (GICS), between 2004 - 2018 in the U. LÄS MER

 3. 3. Global organisationskultur - är det möjligt?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Demmelmaier; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :organisationskultur; företagskultur; globalisering; internationalisering;

  Sammanfattning : En väl fungerande organisationskultur som medarbetarna trivs i och arbetet effektiviseras blir allt viktigare för dagens företag. Fler och fler företag verkar globalt och vill därför skapa en gemensam företagskultur världen över. LÄS MER

 4. 4. Ricciflödet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Gustav Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studeras Ricciflödet på 3-dimensionella unimodulära Liegrupper med vänsterinvariant metrik. Satser gällande konvergens och långtidsbeteende hos metriken formuleras och bevisas. LÄS MER

 5. 5. Strategiska beslut bakom reshoring : en studie om hur strategi påverkar reshoringbeslut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Simon Nilsson; Gustav Andersson; Christian Persson; [2019]
  Nyckelord :Reshoring; Offshoring; Outsourcing; Strategy; Strategic decisions; Reshoring; Offshoring; Outsourcing; Strategi; Strategiska beslut;

  Sammanfattning : Titel: Strategiska beslut bakom reshoring- en studie om hur strategi påverkar reshoringbeslut Författare: Simon Nilsson, Christian Persson och Gustav Andersson Handledare: Natalia Semenova Examinator: Pia Nylinder   Bakgrund och problem Svenska företag har flyttat sin produktion till låglöneländer under många år. Under de senaste åren har det däremot blivit vanligare att företag flyttar tillbaka sin produktion till Sverige igen. LÄS MER