Sökning: "Gustav Nordström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Gustav Nordström.

 1. 1. Fysioterapi vid akut lateral fotledsdistorsion

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Gustav Nordström; Markus Lawergren; [2019]
  Nyckelord :Akut lateral ankeldistorsion; fysioterapi; smärta; funktion; upprepade fotledsdistorsioner;

  Sammanfattning : Abstrakt Inledning: Laterala fotledsdistorsioner är en av de vanligaste skadorna hos motionärer och idrottande individer. Om den akuta skadan inte behandlas optimalt kan detta leda till komplikationer såsom degenerativa förändringar och kronisk instabilitet. LÄS MER

 2. 2. Methods to create compressive stress in high strength steel components

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amir Abdin; Kaveh Feyzabi; Oskar Hellman; Henrietta Nordström; Dilman Rasa; Gustav Thaung Tolförs; Per-Olof Öqvist; [2018]
  Nyckelord :residual compressive stress; high strength steel; methods of inducing stress; analyzing stress;

  Sammanfattning : Residual compressive stresses can be used to increase the lifetime of parts under cyclic stress as they negate the applied tensile stresses that cause crack initiation and propagation in the material. The goal of this project was to investigate methods to induce stresses, their advantages and disadvantages as well as depth and magnitude of induced stresses, and also to find methods of analyzing the induced residual stresses. LÄS MER

 3. 3. Områden i en sjuksköterskas arbetsmiljö som är av betydelse för patientsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Gustav Källkvist; Anders Nordström; [2014]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; patientsäkerhet; arbetsledning; erfarenhet; arbetsbelastning;

  Sammanfattning : Introduktion: Det finns studier som belyser brister i patientsäkerheten, både nationellt och internationellt, samt att arbetsmiljön har en påverkan på patientsäkerheten.Syftet med denna litteraturstudie var att belysa områden i en sjuksköterskas arbetsmiljö som kan vara av betydelse för patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. Investeringssparkontot : För schablonbeskattning – i tiden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erica Nordström Löf; Gustav Mårtensson; [2012]
  Nyckelord :Investment Savings Account; standard taxation; Asset Location; investeringssparkonto; schablonbeskattning; tillgångsplacering;

  Sammanfattning : Title: The Investment Savings Account – Standard Taxation – Right in TimeAuthors: Gustav Mårtensson and Erica Nordström LöfSupervisor: Göran HäggBackground: In order to facilitate and stimulate financial investments among privateinvestors the organization Aktiespararna made a proposal for a standard-taxed account. As aresult of this, the Swedish government decided to implement the Investment Savings Accountin January of 2012. LÄS MER

 5. 5. Virkeskvalitet hos tall från förstagallringar : en provsågning vid Holmsunds sågverk

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Silviculture

  Författare :Gustav Nordström; [2005]
  Nyckelord :sågtimmer; gallring; virkeskvalitet; kvisttyp;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Holmsunds sågverk, SCA. Syftet är att beskriva kvalitén hos talltimmer från förstagallringar som kommer att göras på SCAs eget skogsinne-hav de kommande 10 åren. Studien grundar sig på 334 stockar från 22 olika bestånd i Västerbotten. LÄS MER