Sökning: "Gustav Nordström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Gustav Nordström.

 1. 1. Fysioterapi vid akut lateral fotledsdistorsion

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Gustav Nordström; Markus Lawergren; [2019]
  Nyckelord :Akut lateral ankeldistorsion; fysioterapi; smärta; funktion; upprepade fotledsdistorsioner;

  Sammanfattning : Abstrakt Inledning: Laterala fotledsdistorsioner är en av de vanligaste skadorna hos motionärer och idrottande individer. Om den akuta skadan inte behandlas optimalt kan detta leda till komplikationer såsom degenerativa förändringar och kronisk instabilitet. LÄS MER

 2. 2. Effektminskning i 90-talshus : En undersökning av MTC-huset i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Rikard Ansander; Torun Moberg; Fredrik Nordström; Jennifer Suuronen; Christine Timm; Marcus Blomberg; Hanna Lillestöl; Gustav Larsson; [2019]
  Nyckelord :Effektminskning; Kontorsbyggnad; Behovsstyrning; Simulering; Energianvändning.;

  Sammanfattning : In older buildings there is a great potential for energy savings since there is a lotof newer technical as well as alternative solutions which were not available, or, nonexisting during the time of construction. Among such solutions, this thesis will focus on solutions of which no reconstructions are required, with emphasis on demand regulated ventilation and heat as well as insulating curtains and blinds. LÄS MER

 3. 3. Methods to create compressive stress in high strength steel components

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amir Abdin; Kaveh Feyzabi; Oskar Hellman; Henrietta Nordström; Dilman Rasa; Gustav Thaung Tolförs; Per-Olof Öqvist; [2018]
  Nyckelord :residual compressive stress; high strength steel; methods of inducing stress; analyzing stress;

  Sammanfattning : Residual compressive stresses can be used to increase the lifetime of parts under cyclic stress as they negate the applied tensile stresses that cause crack initiation and propagation in the material. The goal of this project was to investigate methods to induce stresses, their advantages and disadvantages as well as depth and magnitude of induced stresses, and also to find methods of analyzing the induced residual stresses. LÄS MER

 4. 4. Betyg och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Gustav Nordström; [2016]
  Nyckelord :Betyg; elever; lärande; motivation; pedagogik; självkänsla; Grades; learning; pedagogic; pupils; self-esteem.; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present thesis is a qualitative study which aims to explore what impact grades have on students in an esthetic upper secondary school. The study uses a student !3 perspective where the central factors are learning, motivation and self-esteem. LÄS MER

 5. 5. Områden i en sjuksköterskas arbetsmiljö som är av betydelse för patientsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Gustav Källkvist; Anders Nordström; [2014]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; patientsäkerhet; arbetsledning; erfarenhet; arbetsbelastning;

  Sammanfattning : Introduktion: Det finns studier som belyser brister i patientsäkerheten, både nationellt och internationellt, samt att arbetsmiljön har en påverkan på patientsäkerheten.Syftet med denna litteraturstudie var att belysa områden i en sjuksköterskas arbetsmiljö som kan vara av betydelse för patientsäkerheten. LÄS MER