Sökning: "Gustav Person"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Gustav Person.

 1. 1. Motion och motivation : En intervjustudie om hur spelifiering i hälsoapplikationer påverkar medarbetarengagemang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Gustav Jonsson; Alexander Sjödin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Motivated and engaged employees has a great influence on the performance of a company. Apopular design strategy that has been created to achieve motivated and engaged employees isgamification. There is, on the other hand, research showing that gamification could havenegative effects on the well-being of people. LÄS MER

 2. 2. När ett uppsåt blir två – anstiftan av mord vid error in persona

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Bergengren; [2022]
  Nyckelord :straffrätt en. criminal law ; aberratio ictus; error in persona; ekvivalensmodellen; specialitetsmodellen; den individualiserade modellen; anstiftan av mord; uppsåt; legalitetsprincipen; skuldprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis intended to examine a scenario regarding instigation of murder in which the instigated mistook an accomplice of the instigator for the intended victim. The purpose of the thesis was to assess the criminal liability of the instigator in that scenario. LÄS MER

 3. 3. SKAPA SITUATIONSMEDVETENHET FÖR ARBETSFORDON MED OBJEKTDETEKTERING

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Gustav Alexandersson; [2022]
  Nyckelord :Situationsmedvetenhet; Objektdetektering; Övervakning; Displaydator; Autonom;

  Sammanfattning : Inom byggindustrin uppstår många olika situationer som kan leda till olyckor där en person kan skadas eller avlida. Att utveckla metoder för att förhindra olyckor är därför mycket angeläget. LÄS MER

 4. 4. Mobile e-commerce application for the West African market

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Victor Annell; Kimiya Ata; Rohat Bedikanli; Aishwarya Gupta; Gustav Pettersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I västvärlden finns det ett överflöde av e-handel applikationer där användare kan köpa och sälja olika produkter och tjänster, både nya och använda. En del av världen där dessa applikationer inte är tillgängliga i samma skala som västvärlden är Västafrika. LÄS MER

 5. 5. Animals in animation : Anthropomorphised facial expressions and the uncanny valley: does a stylized or realistic 3D animal become uncanny when applying anthropomorphised or realistic facial expressions to it?: Does it change depending on the expression?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Gustav Frick; Lovisa Malinen; Victoria Ryan; [2022]
  Nyckelord :Uncanny valley; animation; anthropomorphisation; virtual animals; facial expressions; animal facial expressions;

  Sammanfattning : People have a tendency to apply human characteristics to animals, i.e anthropomorphisation. LÄS MER